Српски језички атеље

Српски језички атеље => Књижевност => Тему започео: vojvoda у 30. 07. 2011. у 12.20

Наслов: Српска епика у Хегеловој Естетици
Поруку послао: vojvoda у 30. 07. 2011. у 12.20
У знаменитој Естетици, једном од најзначајнијих дела из области естетике и књижевне теорије насталих у 19. веку, Хегел користи неколико примера из српске народне епике како би илустровао своје, изразито неповољне, ставове о народном песништву. Иако нигде изричито не наводи да је реч о српским епским песмама, приказ њихове садржине омогућава недвосмислену идентификацију…

Немачки филозоф Георг Вилхелм Фридрих Хегел (1770—1830) држао је предавања из естетике на универзитету у Хајделбергу у два наврата 1817. и 1819. године а потом четири пута у Берлину 1820/21, 1823, 1826. и 1828/29. године. Његов ученик Х. Г. Хото је на основу забелешки са ових предавања (посебно оних одржаних 1823. и 1826. године) приредио прво издање Естетике објављено 1835. године. О народној поезији Хегел се у више махова осврнуо у првој и другој књизи овог дела а целовит преглед својих идеја о народном песништву дао је у трећој књизи Естетике, у поглављу Поезија. Тежиште његовог излагања је на епској поезији. О епским песмама он говори у вези са лирском поезијом, док у поглављу о епици пажњу посвећује и неким нижим песничким облицима као што су епиграм, гнома, поучна песма за које је сматрао да произилазе из истог принципа као и епопеја. По Хегеловом мишљењу народне песме су израз колективног бића, чиме се оне приближавају еповима јер ни у њима песник као субјекат не истиче себе већ понире у свој предмет и у њему се губи. Даље наводи како су народне песме по својој форми лирске, али им ту недостаје субјекат који ту форму и њену садржину исказује као својину управо свога срца и свога духа у као производ своје уметничке образованости. Хегел је тако сматрао да је по садржини и духу народна поезија ближа епици а по форми лирици, али да притом нема ниједну од значајних позитивних особина било ког од два основна песничка рода.  Извор: http://www.istorijskabiblioteka.com/art2:srpska-epika-u-hegelovoj-estetici