Српски језички атеље > Прозодија

Акценат на речи "мало"

(1/2) > >>

Зоран Ђорђевић:
Треба ми помоћ.
Узео сам за пример ова два исказа:
— Имам мало пара па не могу да купим нов компјутер.
— Имам мало пара па могу да купим нов компјутер.
У првом случају, кад кажем да немам довољно пара, акценат на речи мало је, рекао бих, дугоузлазни.
У другом, кад кажем да имам нешто мало пара, акценатујем другачије, али не умем да одредим који је.

Father Jape:
U oba slučaja je ista vrsta reči, prilog mа̏lo, sa kratkosilaznim.

Dugouzlazni ima pridev málo (određeni vid mâlō). Npr. Imam malo dete.

Možda percipirate nekakvo emfatičko duljenje…

Зоран Ђорђевић:
Мени је оно а упрвом случају наглашеније.

Father Jape:
Pa dobro, ali to ne znači da je druga prozodema na njemu.

J o e:
У првом случају је логички акценат на мало, у другом на пара.

Знам да по Босни кажу Он је ма́ли, али то је некњижевно. Заправо ма̑лӣ нема неодређеног вида, осим застарелог ма̏о, ма̏ла (одакле и прилог ма̏ло; то је нешто ређи акценатски тип ста̏р-ста̑рӣ). Уп. и ра̏но – ра̑нӣ.

Навигација

[0] Списак порука

[#] Следећа страница

Пређи на пуно издање