Српски језички атеље > Прозодија

Акцентолошка литература

(1/2) > >>

.:Aleph:.:
1. Асим Пецо Основи акцентологије савременог српскохрватског језика, Научна књига, Београд, 1991
2. Асим Пецо Акценти и дужине у српскохрватском језику, Научна књига, Београд, 1991
3. Илсе Лехисте, Павле Ивић Прозодија речи и реченице у српскохрватском језику, Издавачка кљижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 1996
4. Илсе Лехисте, Павле Ивић О српскохрватским акцентима, Издавачка кљижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 1996
5. Михаило Стевановић Књига о акценту књижевног језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1991
6. Берислав Николић Основи млађе новоштокавске акцентуације, Библиотека Јужнословенског филолога, Београд
7. Ђуро Даничић Српски акценти, Графички завод Макарије, Београд, Земун, 1925
8. Александар Белић Акценатске студије, Српска краљевска академија, Београд, 1914
9. Стјепан Вукушић, Иван Зоричић, Марија Грасели-Вукушић Нагласак у хрватскоме књижевном језику, Накладни завод Глобус, Загреб, 2007
10. Нормативни речници српског језика и поглавља из Стевановићеве вишетомне граматике


Попис је потребно допунити информацијама о Белићевој књизи из сабраних дела те Николићевој.

.:Aleph:.:
Постоји и неколико књига Бранивоја Ђорђевића које се баве дикцијом:

1. Елементи српскохрватске дикције: акценат, реторика, версификација, Универзитет уметности, Београд, 1987 (вероватно издата и 1996. под насловом Елементи дикције: акценат, реторика, версификација)

2. Говорна култура, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1981

3. Основи говорних облика у интерпретацији: приручник за рецитаторе и позоришне аматере, Београд, 1981

4. Ђорђе Живановић, Бранивој Ђорђевић Дикцијске теме: књижевна акцентуација, елементи лингвостилистике, основи психолингвистике, Универзитет уметности, 1978

5. Бранивој Ђорђевић, Радомир Животић Граматика српскохрватске дикције са практикумом

.:Aleph:.:
1. Јелица Јокановић-Михајлов1 Акценат и интонација говора на радију и телевизији2, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2007

2. Асим Пецо Акценатска читанка, 3. издање, Научна књига, Београд, 1992

Father Jape:
Izašla je, vidim, prošle godine nova Jeličina knjiga. Nisam je još pribavio, ali evo detalja:

Jelica Jokanović-Mihajlov. Prozodija i govorna kultura. Beograd : Društvo za srpski jezik i književnost Srbje. 2012.

MIodrag88:
Gde moze da se kupi knjiga Jelice Jokanovic-Mihajlov: Prozodija i govorna kultura, i Akcenat i intonacija na radiju i televiziji?

Навигација

[0] Списак порука

[#] Следећа страница

Пређи на пуно издање