Српски језички атеље > Језик је огледало душе

Аутентификација или аутентикација?

(1/1)

Belopoljanski:
У домаћим стручним текстовима и радовима видим оба облика за процес потврђивања валидности нечега.

Ја бих рекао аутентификација. Вујаклијин речник даје аутентифицирати, а реч је склоп од „аутентикос“ и „фацере“. Има ли основа за други облик или је он неправилан?

Vukvuk:
Bio sam gotov da napišem kako je autentikovati/autenticirati, autentikacija nepravilno (sam se nikad nisam sreo sa tom varijantom), da bih onda otkrio da je na engleskom jedino pravilno — authenticate, authentication. Na francuskom se, međutim, kaže authentifier, authentification, a nemački izgleda ima i Authentifizierung i Authentisierung, čak sa nekom razlikom u značenju.

Vukvuk:
Ipak, mislim da je kod nas standardna varijanta sa -fik-.

DraganStojanovic:
Законом о информационој безбедности у члану 7 употребљен је термин аутентикација под редним бројем 10) утврђивање одговорности корисника за заштиту сопствених средстава за аутентикацију.

Да ли тиме је превазиђено питање шта је исправно?

J o e:
Не. Језик правних аката није нормативан за општи језик, већ само за језик правне комуникације. (Сетимо се правника који инсистирају на ништавости (то им је традиционални термин), што не спутава употребу варијанте ништаван, ништавност.)

У овом случају имамо дублетизам глагола на -овати/-ификовати, који је реалан и о чијем разрешењу може да одлучи само могућа будућа претежна употреба једног од њих.

Навигација

[0] Списак порука

Пређи на пуно издање