Српски језички атеље

Српски језички атеље => Језик је огледало душе => Тему започео: J o e у 5. 12. 2013. у 09.43

Наслов: Речници српског језика
Поруку послао: J o e у 5. 12. 2013. у 09.43
Општи дескриптивни (нормативни) речници

Речници нових речи

Речници страних речи

Етимолошки речници

Речници синонима

Фразеолошки речници

Речници жаргона

Обратни речници

Фреквенцијски речници

Асоцијативни речници

Семантичко-деривациони речник

Састављено на основу:
http://www.scribd.com/doc/20881640/Predavanja-iz-leksikologije-Rajna-Dragicevic