Српски језички атеље > Превођење

like unto/niczym (пољ.)/якоже (рус.)

(1/1)

Kostov:
Ова старинска конструкција/ријеч се спомиње у изватку из књиге у игри The Witcher 3: Wild Hunt. Контекст у енглеском језику:


--- Цитат ---— Anything to say for yourself, young lady?
— I’m very sorry, Uncle Vesemir.
— Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an alghoul…
— …"by markings, like unto the panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage."
— Hmm. So you did read the chapter. Still, you should’ve asked if…
--- Крај цитата ---

У истом пасусу се у пољској и руској верзији користе niczym и якоже:


--- Цитат: Пољски ---„…po pręgach niczym u panthera tigris w Zerikanie żyjącej i fizys niezdrowo bladej”.
--- Крај цитата ---

--- Цитат: Руски ---"…По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в Зеррикании живущей и телом нездраво бледной".
--- Крај цитата ---

Овако сам ја превео:


--- Цитат ---— Имаш ли шта да кажеш, госпођице моја?
— Да се много извињавам, ујко Весемире.
— Млада крв жуди за покретом, то разумем. Али у борби са чудовиштем знање је једнако важно као и сребрни мач. Мораш барем да умеш да разликујеш алгула од гула.
—  „… по белезима као у пантере тигриса у Зериканији боравеће и обличју нездраво бледном.”
— Хм-хм. Дакле, јеси прочитала то поглавље. Али ионако је требало да питаш да ли…
--- Крај цитата ---

Шта ми имамо што би могло одговарати рјешењима ових других језика? Засад сам употријебио у уз генитив, што унеколико има архаичан призвук.

Rancher:
Можда боље како:


--- Цитат: РСАНУ ---4. заст. и покр. као поредбени везник (често уз везнике „што“ и „да“): као. — У то бану Смиљанић Илија, | Пет стотина за њим котарана, | Све јунака како ватра жива (НП Шуњ., 31). Од удара заигра му земља | Како празна поврх воде тиква (Њег. 1, 47). Кад се у једну ријеч искажу, да припадају тој и тој странци — они су мирни како печени (Стој. Ив. 2, 328). Гријех је мој био грк како пелин (Војн. И. 3, 84). Како што се дакле кукољ сабира … тако ће бити на пошљетку овога вијека (Вук 11, 14). У Помпеју су куће мале биле и изпребијане на клијети, како што су турске (Њег., Даница 1860, 308). Гледај мене како што ја сад тебе гледам (Војн. И. 6, 61). Што су теби косе измршене | Како да си љубила јунака? (НП Бос., 377). Глас задушен и јасан, — како да је снијежило око нас, — запита ме јеком прошлости (Војн. И. 7, 81). Ви се, ја знан [дијал. уместо знам] чините како да не знате (Шег. 2, 183).
--- Крај цитата ---

Навигација

[0] Списак порука

Пређи на пуно издање