Српски језички атеље > Граматика

Морфосинтакса

(1/1)

Obrad:
Добар дан лјуди,

полажем испит из морфосинтаксе српског језика, при томе ми српски није матерњи језик па сам хтео да вас нешто питам. Да ли може неко да ми објасни која је разлика измећу допуне и објекта ?

Хвала вам унапред.

J o e:
Објекат је врста (рекцијске) допуне. Допуне глагола су објекти и прилошке допуне (плус предикативи и неки актуелни квалификативи, по Поповићу), а могу их имати и именице, придеви, прилози (интересовање за нешто, жељан нечега, сагласно с нечим). Међу објектима имаш праве и неправе: међу њима је разлика у падежу: прави објекат је у облику акузатива без предлога и често алтернира с партитивним генитивом.

Obrad:
Хвала ти за помоћ

Навигација

[0] Списак порука

Пређи на пуно издање