Српски језички атеље > Семантика и етимологија

Кратак пут/брз пут

(1/1)

vojvoda:
Да ли је правилно рећи брз пут (на пример најбржи пут у пропаст) или само кратак пут?

J o e:
Није неправилно. То је најобичнија лексичка метонимија.

vojvoda:
Шта је то лексичка мeтонимија?

Шоми:
Метонимија је стилска фигура која омогућава замену једног појма другим, сличним: попити чашицу, на пример, уместо попити ракију.

J o e:
Не, не.

Прво, лексичка метонимија није стилска фигура, него лексички механизам полисемије. Она може бити и стилска фигура, али тада има само стилогену функцију, док се код лексичке се ради о системском, правилном преносу имена са једног значења на друго, чиме реч развија своју полисемантичку структуру, добија ново значење. Исто је тако и с метафором.

Друго, како поменух, не замењују се појмови (тј. значења), него само имена (signe). Кад кажеш „Читам Андрића“ ум. „Читам Андрићеве књиге“ у оба случаја се ради о истом појму (у оба случаја читаш исто), само што су имена различита.

Треће, метонимија управо није заснована на сличности, већ на било којој другој логичкој вези осим те. (По сличности се везују појмови код метафоре.) У твом примеру је то веза садржавања (ракија → чашица ракије).

Навигација

[0] Списак порука

Пређи на пуно издање