Српски језички атеље > Језик је огледало душе

Корисни линкови

(1/1)

Бруни:
Овде стављајте корисне линкове везане за граматику, правопис, етимологију и друге гране лингвистике.

Српска дигитална библиотека
Дигитална верзија Речника САНУ и дела Речника Матице српске (од слова О) под називом Речник српског језика, као и други речници (правописни, Вуков, ускочки, италијански…).

Хрватски језични портал
Речник хрватског језика који свакако може бити од огромне користи и кад је у питању српски језик.

Српски рјечник Вука Караџића

Морфолошки речник српског језика

Речник језичких недоумица
Речник језичких недоумица Ивана Клајна у издању Чигоја штампе 2010. године.

Основе црвенословенског језика и фонт

Омниглот
Енциклопедија језика и писама.

Правилник о листи стручних, академских и научних назива

Модератор: Пребачени сви линкови у прву поруку ради прегледности.

J o e:
Па зар ја нисам ово већ стављао:

ЧАСОПИСИ

Матица српска

Језик данас
http://web.archive.org/web/20080519012222/http://host.sezampro.yu/jezikdanas/ (бројеви 1–12)
https://web.archive.org/web/20050103221212/http://www.maticasrpska.org.yu/download/index.htm (бројеви 15–18)
https://web.archive.org/web/20130620030640/https://www.maticasrpska.org.rs/casopisi/index.html (бројеви 19–22)
https://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/jezik-danas/ (нови бројеви)

SCIndeks
(неки часописи су доступни у потпуности, неки нису)

Јужнословенски филолог
http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0350-185X

Наш језик
http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0027-8084

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0352-5724

Зборник Матице српске за славистику
http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0352-5007

Зборник Матице српске за књижевност и језик
http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0543-1220

Ономатолошки прилози
http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0351-9171

Књижевност и језик
http://scindeks.nb.rs/journalDetails.aspx?issn=0454-0689

Српски језик
http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0354-9259

Филолошки преглед
http://scindeks.nb.rs/journalDetails.aspx?issn=0015-1807

Прилози проучавању језика
http://scindeks.nb.rs/journalDetails.aspx?issn=0555-1137

Facta universitatis — series: Linguistics and Literature (Ниш)
http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0354-4702
(доступно овде: http://facta.junis.ni.ac.rs/lal/lal.html)

Стил
http://scindeks.nb.rs/journalDetails.aspx?issn=1451-3145

Интернет часописи

Лингвистичке актуелности
http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/lingakt/index_html?stdlang=ser_lat

РЕЧНИЦИ

Ђорђе Оташевић, Речник нових и незабележених речи
https://sh.wikipedia.org/wiki/Re%C4%8Dnik_novih_i_nezabele%C5%BEenih_re%C4%8Di

ТЕКСТОВИ О ЈЕЗИКУ

Пројекат Растко

Библиотека филологије и лингвистике
http://www.rastko.rs/filologija/index_c.html

Српски језик и писмо у XXI веку
http://www.rastko.rs/projekti/cirilica2/index_c.html

ИНСТИТУЦИЈЕ
што се баве српским језиком

Одбор за стандардизацију српског језика
http://www.rastko.rs/filologija/odbor/index_c.html

Институт за српски језик САНУ
http://www.isj.sanu.ac.rs/

Матица српска
http://www.maticasrpska.org.rs/casopisi/index.html

Друштво за српски језик и књижевност Србије
http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/

Вукова задужбина
http://www.vukova-zaduzbina.rs/

Задужбина Илије М. Коларца
http://www.kolarac.co.rs/

Филолошки и филозофски факултети (одговарајући одсеци)

Београд
http://www.fil.bg.ac.rs/katedre/srpski/index.html

Нови Сад
http://www.ff.uns.ac.rs/studije/osnovne/studije_osnovne_srpski_jezik.html

Крагујевац
http://www.filum.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=59

Ниш
http://www.filfak.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=40

Источно Сарајево
http://www.ffuis.edu.ba/faculty/department/9/

Бања Лука
http://www.ffbl.edu.rs/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=13

Хрватски линкови

Институт за хрватски језик и језикословље
http://www.ihjj.hr/

Хрватски језични портал (веома корисно)
http://hjp.znanje.hr/

Хрчак — портал знанствених часописа Републике Хрватске (језикословље)
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopisi_podrucje&id_podrucje=49

Навигација

[0] Списак порука

Пређи на пуно издање