Општа питања > Обавештења

Akcenti na forumu

<< < (4/6) > >>

Father Jape:

--- Цитат:  J o e ---Да, њега је предложио још Ивић пре педесетак година. У том систему исто је телѐвӣзија и телеви̑зија — фонолошки. Преношење је алофон.
--- Крај цитата ---


Da, u pomenutoj knjizi na samom kraju Ivić piše:


--- Цитат ---Наравно, графичка симболизација акцената и прозодијска морфофонолофија захтевају упрошћену транскрипцију. По нашем мишљењу три досад изнесена предлога имају предност над осталима. Сви они употрбљавају само један акценатски знак уз додатак симбола за дужину.

1. Може се поћи од чињенице да је број акценатских могућности једнак броју слогова у једној акценатској речи, будући да је контрастивни последњи високи тон могућ на сваком слгу. То даје транскрипцију типа водá, вóду, гла:вá, глá:ву (Браун и Маколи, 1965, Гард, 1966б, итд.). Акценатски знак овде указује на последњи високи тон.

2. Природа двосложних акцената може бити представљена стављањем акценатског знака ’  између два слога, с тим да је једносложни акценат представљен знаком ’ на почетку речи. Тај знак указује на високи тон у суседним слоговима (одн. суседном слогу, кад је знак на почетку речи): во’да, ’воду, глā’ва, ’глāву (Ивић 1965а).

3. Будући да се једносложни акценат аутоматски јавља када у речи нема двосложне секвенце са високим тоном, може се обележити први слог двосложне секвенце, коиј носи кулминативну функцију, а неставља се никакав знак на речи са једносложним акценом: вóдa, вoду, глá:вa, глa:ву (Јакобсон, 1931а).

По нашем мишљењу, у начелу је најадекватније решење под 2 јер остаје у блиском додиру са фонетском стварношћу.   
--- Крај цитата ---

Едит: форматиран цитат.

J o e:
Хвала на цитату.

Бруни:
Eto, imamo ih sad i na naslovnoj strani, pa koga mrzi da pamti kombinacije, neka kopira odande..

Duja:
Malo se svađaju sa URL-ovima na, recimo, Politikinom sajtu :( Kod njih se URL-ovi formiraju od naslova članka, sa praznim mestima zamenjenim crticama, na primer:

http://www.politika.rs/Stranice/politika-mpresum.sr.html

Međutim, kad članak počinje jednoslovnom rečju (i, o, u), naš sistem zabrana će zeznuti URL. Na primer, od
naslova "I jezicki diletanti ponesto znaju o jeziku"

napraviće

http://www.politika.rs/rubrike/ostali-komentari/I-jezicki-diletanti-ponesto-znaju-o-jeziku.sr.html

 [neznam]

Stoundar:
Ja bih to ukinuo jer nije discoverable (kako li se ovo prevodi?)

Навигација

[0] Списак порука

[#] Следећа страница

[*] Претходна страница

Пређи на пуно издање