Српски језички атеље

Српски језички атеље => Граматика => Прозодија => Тему започео: Зоран Ђорђевић у 2. 03. 2017. у 13.23

Наслов: Тестамент
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 2. 03. 2017. у 13.23
Како се акцентује реч тестамент?
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: delboj у 4. 03. 2017. у 16.00
U Moskovljevićevom rječniku ima kratkouzlazni akcenat na a.
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 4. 03. 2017. у 20.34
U Moskovljevićevom rječniku ima kratkouzlazni akcenat na a.
Ја га изговарам са акцентом на другом Е - тестамЕнт.
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Duja у 6. 03. 2017. у 09.19
Višesložni latinizmi i grecizmi na -ent u narodu redovno imaju naglasak na zadnjem slogu: testamȅnt, producȅnt, koeficijȅnt, dokumȅnt, eksponȅnt, pacijȅnt. Po normi se taj naglasak prebacuje na prethodni slog i prelazi u kratkouzlazni: testàment, prodùcent, koeficìjent, dokùment, ekspònent, pacìjent. Što bi rekao Vlado Đukanović, "nisam lud da tako govorim".  [pardon] Od navedenih (mada, primera ima na stotine), rekao bih da se jedino dokùment delimično primio u uzusu, mada varijanta sa naglaskom na zadnjem slogu i dalje dominira.
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Rancher у 6. 03. 2017. у 19.12
Što bi rekao Vlado Đukanović, "nisam lud da tako govorim".  [pardon]
Блесав. :D
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 7. 03. 2017. у 08.21
Као оно што смо недавно имали: коридор. Мени је ту нормалан акценат на И, али репортери на РТС-у су наглашавали на првом О.
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 7. 03. 2017. у 11.48
У последње време на РТС-у водитељке форсирају и облик плАнина.
Погледајте сам почетак интервјуа: https://www.youtube.com/watch?v=5pWMszC9fGA
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: mmalinovski у 7. 03. 2017. у 11.53
Što bi rekao Vlado Đukanović, "nisam lud da tako govorim".

gledao sam emisiju na tv u kojoj je to rekao, ali zaboravio sam sta je to bilo, neka informativna na rts… ima li neko link za ovo bas bih voleo da se podsetim
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Rancher у 7. 03. 2017. у 14.20
https://www.youtube.com/watch?v=BdrOjukS6aw&t=11m37s
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: mmalinovski у 8. 03. 2017. у 01.27
e hvala puno, super!
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 3. 05. 2017. у 22.03
И ово је занимљиво: http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/radio-beograd-1/2715269/srpski-na-srpskom.html
Ја никада не говорим по норми. Ружно ми је.
БТЊ, радо слушам на радију ову емисију, иде после вести у 22 часа. 
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 8. 05. 2017. у 22.32
Ово је најновије, сутрашње: http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/2723465/srpski-na-srpskom.html
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 15. 09. 2017. у 17.22
Опет ја са истом примедбом.
Зашто РТС инсистира на акцентима по норми који нису у складу са суштином речи: СредОземље, равнОдневница, коопЕрант, међУсобно, истОвремено, краткОтрајно, многОбројна…
Ове речи су сложенице и лепше звуче кад се изговарају тако да се јасно разаберу оба дела: међу-собно, кратко-трајно
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: mmalinovski у 16. 09. 2017. у 10.16
Ne mogu da se razaberu dva dela, čini ti se. Da napraviš eksperiment sa slušanjem i pitaš ljude koji ne znaju srpski da li npr. međusobno ima neka dva dela,  rekli bi da nema, uveren sam
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 16. 09. 2017. у 21.26
Ne mogu da se razaberu dva dela, čini ti se. Da napraviš eksperiment sa slušanjem i pitaš ljude koji ne znaju srpski da li npr. međusobno ima neka dva dela,  rekli bi da nema, uveren sam
А како теби звуче облици: правОснажно, правОвремено, у међУвремену?
По мом слуху први део речи ближе одређује другу, која је главна и требало би да буде наглашена: правоврЕмено, истоврЕмено…
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: mmalinovski у 17. 09. 2017. у 01.27
U pravosnažno nema prebacivanja akcenta (standardno i uobičajeno: prȁvosnāžan).
Za pravovremen smatram da se može reći i prȁvovremen (kao što je pravilno i rȅtroaktīvan, što zvuči savim ok, isto kao kompetitivan…mada činjenica je da niko živ ne govori rȅtroaktīvan i da je to žestoko izmišljeno)

"Međùvremenu" mi ne zvuči tako strašno, negde mi je na granici prihvatljivog. Ja uglavnom govorim tako, ali to nije merilo čak ni toga koliko se meni samom dopada takav izgovor jer sam sȃm odlučio da tako govorim pod određenim uticajem… Uglavnom 50/50, ne znam šta bih rekao.

Ja mislim da ne treba tražiti u tim rečima nekakve delove prilikom izgovora nego ih doživljavati celovito, kao što im je smisao "jednopojmovan" i kao što treba da budu deo celovite, fluidne prozodijske forme. Ne treba tu ništa mentalno cepkati u praksi.
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 17. 09. 2017. у 16.16
Да ли би се згрозио кад би твоју реч  "jednopojmovan" нека водитељка изговарала са акцентом једнОпојмован?
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 18. 09. 2017. у 23.30
Својевремено, има томе тридесетак година, водила се полемика око акцента на телевизија, Југославија. Једни су инсистирали на телЕвизија,  ЈугОславија, а други на телевИзија, ЈугослАвија.  Ја сам и онда , као и данас, сматрао да је други облик природнији, логичнији, некако јаснији. Као што сам у прошлом коментару навео то су речи сложене од две и акцентом може ближе да им се одреди значење: теле-визија. Није то реч докУмент па да је свеједно.
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 25. 09. 2017. у 12.59
Опет ја о истом. Ово би Џо могао (и морао) некако да објасни.
Зашто на РТС-у упорно инсистирају на норми да је акценат на другом слогу, иако је он неприродан?
Малопре, у Дневнику, у репортажи из Жагубице, водитељка каже: "Отворен је пут између Жагубице и КрепОљина." Накарадно, пара уши. Онда би могло и ЖагУбице.
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: abzec001 у 25. 09. 2017. у 23.27
Кадашња је актуелна акценатска норма по којој "нико није (нити је икад био) блеасав да говори", сем примораних тв новинара? И ко је могао да је такву пропише ако тако нико у држави не говори? Шта је онда циљ такве норме?
Наслов: Одг.: Тестамент
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 27. 09. 2017. у 17.25
Дал је могуће да ово само нама маторима смета, или је форум утихнуо као они јагањци.