Српски језички атеље > Синтакса

Položaj glagola biti u rečenici

(1/2) > >>

Бруни:
Na njiki sam ispravila:


--- Цитат ---Спровођење Комесарског наређења је довело до…
--- Крај цитата ---

u


--- Цитат ---Спровођење Комесарског наређења довело је до…
--- Крај цитата ---

Posle su me pitali zašto, a ja ne umem da odgovorim. Znam da npr. ako imamo neku sintagmu sa gomilom padeža i predloga i veznika iza nje ide "jeste" a ne "je", ali ne znam zašto. Ja to jednostavno radim po osećaju, ali kad su me već pitali zašto, volela bih i ja da znam zašto.

Vukvuk:
Zato što se iza složenih sintagmi pravi govorna pauza, a enklitičko "je" ne može stajati iza pauze, već se raspoređuje na drugu poziciju u intonacionoj frazi.

Međutim, problem nije toliko jednostavan. Prvo, pitanje je sa koliko reči sintagma postaje složena sintagma? A drugo, da li se iza svake tako određene složene sintagme zaista pravi govorna pauza?

U konkretnom slučaju, po meni su moguća oba čitanja: /spròvođēnje komèsārskōg naređénjaje dòvelo/ i /spròvođēnje komèsārskōg naređénja # dòveloje/, pa bi prema tome i obe varijante bile pravilne.

Шоми:
Акценат. То су клитике и оне не могу бити наглашене, већ чине акценатску целину са речју пре тј. после себе. Постоје проклитике (преднагласнице, прислоњенице) које чине акценатску целину са наредном речју, а то су сви предлози и ненаглашени везници (да, јер, пошто…), и енклитике (занагласнице, наслоњенице) које се изговарају заједно са претходећом речју, где спадају ненаглашени облици личних заменица у генитиву, дативу, акузативу (ме, ми, ме, те, ти, те, га, му, њ, је, јој, ју, нас, нам, вас, вам, их, им), ненаглашени облици неких глаголских облика помоћних глагола (сам, си, је, смо, сте, су, бих, би, бисмо, бисте, ћу, ћеш, ће, ћемо, ћете, ће) и речца ли.

Је се не пише иза зареза, јер би у том случају енклитика морала носити нагласак, а то није допуштено.

П. С. Претече ме Вук, а ја написах и мало шире објашњење зашто.

Бруни:
Хвала на одговору.

Шоми:

--- Цитат: vukvuk у 24. 06. 2011. у 23.04 ---U konkretnom slučaju, po meni su moguća oba čitanja: /spròvođēnje komèsārskōg naređénjaje dòvelo/ i /spròvođēnje komèsārskōg naređénja # dòveloje/, pa bi prema tome i obe varijante bile pravilne.
--- Крај цитата ---

И ја написах да су овде, по мом мишљењу могућа оба решења, али избрисах тај део пре слања поруке. [pardon]

Навигација

[0] Списак порука

[#] Следећа страница

Пређи на пуно издање