Српски језички атеље > Правопис

Писање наслова музичких композиција

(1/1)

MakiMiki:
Поздрав! Да ли постоје нека правила/објашњења везана за писање наслова музичких композиција? Виђала сам различите начине (на пример, само се назив жанра издваја наводницима или курзивом, а број опуса и тоналитет не, али и различите друге варијанте, написаћу их испод), а нисам сигурна за који начин се треба определити. Такође ме буни што негде између назива жанра и броја опуса стоји запета, а негде не…Проблем је што се често само навођењем тоналитета и опуса једно дело може раздвојити од другог дела истог аутора и истог жанра.
Ево различитих могућности:
Соната у е-молу оп. 38 (све курзивом, без запете која одваја број опуса)
Соната у е-молу, оп. 38 (све курзивом, са запетом која одваја број опуса)
Соната у е-молу, оп. 38 (курзивом само назив жанра и тоналитет)
Соната у е-молу оп. 38 (курзивом само назив жанра)
Соната, оп. 38 у е-молу (само назив жанра курзивом, с тим што је тоналитет накнадно написан, а опус одвојен запетом од назива жанра)
Соната оп. 38 у е-молу (курзивом само назив жанра, с тим што број опуса није одвојен запетом од назива жанра)
Соната оп. 38 у е-молу (све курзивом, с тим што је прво наведен опус, а после њега тоналитет)

J o e:
Званична правила у Правопису и сл. не постоје. Можда негде у музиколошкој литератури.

Колико ми је познато, уобичајено је да опус иде на крају и нема никакве потребе да он иде у курзив. То је ближа одредница и зато је – поред тога што је граматички неповезана, само је надодата – треба одвојити зарезом (или зарезима, ако се реченица наставља).

Тоналитети се, ако се пишу оригинално, латиницом, пишу курзивом, али ако цео наслов дође у курзив, онда иде обрнут поступак. Међутим, пошто овде није о томе реч, ја бих оставио курзив. То је ужи део назива.

Дакле, по мом виђењу, варијанта 3.

Duja:
Ja mogu da ponudim stilski priručnik engleske Vikipedije.

Po njemu, generički naslovi (sonata, simfonija, gudački kvartet… br. X) se uopšte ne pišu kurzivom. To odgovara i mom osećaju, jer nije u pitanju isti princip koji primenjujemo na npr. književna dela. Kurzivom se pišu samo "pravi" naslovi kao što su Ero s onog svijeta ili Figarova ženidba. Naravno, ima tu i sivih zona, ali to bi bio neki princip.

Slažem se sa Džoom da opus treba odvojiti zarezom.

Навигација

[0] Списак порука

Пређи на пуно издање