Српски језички атеље > Спојено и одвојено писање

Врлодобар

(1/5) > >>

Бруни:
С мејла:

--- Цитат ---Поштовани,
 У правописном речнику најновијег издања Правописа под одредницом "оцене" пише Врлодобар, код Клајна је то одвојено. Постоји ли објашњење због чега треба писати састављено?
--- Крај цитата ---

Vukvuk:
Zato što je to posebna reč i sa fonološke i sa morfosintaksičke i sa semantičke tačke gledišta: ima jedinstven akcenat (vȑlodobar prema vȑlo dòbar), nedeljiva je (On je vrlodobar > Vrlodobar je prema On je vrlo dobar > Vrlo je dobar) i ima posebno značenje (vrlodobar je neko ko ima školski uspeh između 3,51 i 4,50).

Belopoljanski:
Није тема, али зар не беше између 3,50 и 4,49?

Vukvuk:
Moguće. [pardon]

(I izgleda da pridev dobar ima silazni akcenat.)

J o e:
Јесте: 3,5–4,49. И силазни је акцент: до̏бар (али до̀бра-до̀бро).

Међутим, акценат те изворне синтагме није увек један: у западнијим крајевима сам чуо и вр̏ло до̏бар (тамо имају и /до̏бар да̑н/, према уобичајеном /добарда̑н/), а вероватно би између тога могли да уметну и енклитику (не знам засигурно). Правописци су се вероватно водили већинским изговором.

Семантички, врлодобар / врло добар није само онај с датим просеком оцена (то је најсведенији формални критеријум). Та оцена подразумева у ствари следеће компоненте:


--- Цитат: Правилник о оцењивању у средњој школи ---Оцену врло добар (4)  добија ученик:
   1) који је у целини усвојио основна знања, умења и вештине и усвојио више од половине проширених, односно продубљених знања, умења и вештина, а према  програму предмета;
   2) чија су знања, умења и вештине на нивоу самосталне репродукције,  разумевања и примене, односно који:
       - уочава битно,
       - лако разуме, закључује  и репродукује чињенице, дате дефиниције и законитости,
       - критички анализује постојеће чињенице и формулише правила,
       - лако се усмено и писмено изражава,
            - испољава активност на већини часова  у идејама, решењима на нов начин,
       - самостално и уз помоћ наставника практично примењује знања, умења и вештине у истим и сличним ситуацијама,
     - испољава интересовања и упорност у савлађивању предвићених садржаја програма;

   3) који је овладао предвиђеним психомоторним умењима и вештинама у руковању средствима и техникама рада на нивоу самосталне примене.

--- Крај цитата ---

Дакле, то је само терминолошка употреба једне синтагме, која не мора ићи у прилог спојеном писању. Друга је ствар губљење семантичке везе између изворне синтагме и ове (против регуларног прихватања тог губљења говорио сам на В., треба да нађем).

Навигација

[0] Списак порука

[#] Следећа страница

Пређи на пуно издање