Српски језички атеље

Српски језички атеље => Граматика => Морфологија => Тему започео: Бруни у 4. 04. 2011. у 19.31

Наслов: Prezentska osnova
Поруку послао: Бруни у 4. 04. 2011. у 19.31
S mejla:

Цитат
Molim Vas da mi odgovorite kako se dobija prezentska osnova jer sam pronašla različite informacije. Učili su nas da se p. osnova dobije tako što se od trećeg lica množine prezenta odbiju nastavci -e, -u ili-ju. Međutim, kažu da se dobija kad se od 2. l. j. odbije nastavak -š ili od 1. l. mn. nastavak -mo. Koja definicija je tačna?
Hvala!
Наслов: Одг.: Prezentska osnova
Поруку послао: Шоми у 4. 04. 2011. у 19.56
Презентска основа видљива је из свих личних облика презента: хода-м, хода-ш, хода-Ø, хода-мо, хода-те, хода-ју, сем из 3. л. мн. код неких глагола (од ићи је през. основа иде-, али 3. л. мн. гласи иду). То је нека устаљена дефиниција која се понавља у основној школи (за 1. л. мн.), онда се у средњој помиње 2. л. јд. или 1. л. мн., али, у суштини, презентска основа видљива је из свих лица, што, понављам, гдегде не важи једино за 3. л. мн. Изузетак је глагол моћи, чија се промена мора научити напамет.
Наслов: Одг.: Prezentska osnova
Поруку послао: J o e у 4. 04. 2011. у 22.10
Најлакше је, дакле, рећи: презентска основа једнака је 3. л. јд. презента.