Српски језички атеље

Српски језички атеље => Граматика => Синтакса => Тему започео: bokica у 7. 01. 2016. у 19.25

Наслов: Модални глаголи
Поруку послао: bokica у 7. 01. 2016. у 19.25
Да ли модални глаголи чине једну зависну реченицу? На пример: "Рекла сам ти да морам да идем на састанак" имамо две или три зависне реченице? Тј. имамо: рекла сам ти - да морам да идем на састанак или
рекла сам ти - да морам - да идем на састанак?
Ја бих рекла да имамо две реченице, односно да је "морам да идем" једна реченица где имамо сложени предикат. Али, нашла сам код Клајна да изричне реченице иду уз модалне глаголе, па ме то мало буни :blush: То значи да је "морам" посебна реченица?
Наслов: Одг.: Модални глаголи
Поруку послао: J o e у 8. 01. 2016. у 16.16
Случај је гранични. Парадокс се најбоље види у томе што, по граматикама, у Он хоће да дође имамо једну реченицу, а у Он жели да дође две. Мени је једноделност сложеног предиката спорна, макар код фазних глагола, који могу имати објекатску допуну (аналогну изричној реченици): Почели/наставили су штампање књиге једнако као и глаголску: да штампају књигу. Упореди и случај Она хоће да он дође по њу, са два различита субјекта. У прилог томе иде и што су модални делови модалног предиката по форми једнаки модалним изричним реченицама (осим по томе што морају имати један субјекат). Али с друге стране, и модалне изричне реченице могу се изразити инфинитивом. Је ли глагол у инфинитиву онда објекат (Није желела доћи)??