Српски језички атеље

Српски језички атеље => Граматика => Тему започео: Миланче у 9. 04. 2014. у 22.46

Наслов: Жанр
Поруку послао: Миланче у 9. 04. 2014. у 22.46
Да ли је жанр једносложна или двосложна реч? И да ли се, ако је двосложна, дели на слогове као жан-р? Ако изговорим жанр мени се чини да је ту вокално р, јер једноставно не могу изговорити а да не „изролам“ р неколико пута, као у речи рт, односно ако Бруни чита-шпанско rr. У Правопису баш ништа, а нисам разумео ону жуту граматику…
Наслов: Одг.: Жанр
Поруку послао: Father Jape у 9. 04. 2014. у 23.35
Jednosložna nije sigurno, to jest to /r/ jeste slogotvorno, a postoji mogućnost i slogotvornog /n/.

Kod Petrović i Gudurić u Fonologiji, ako dobro tumačim, navodi se i mogućnost da oba budu slogotvorna, pa da reč bude trosložna.

Što se podele na slogove tiče, ne nalazim eskplicitnu podelu za ovu reč, ali u odeljku o podeli spominju neslaganje stručnjaka.

Ja bih se lično vodio time da ako uzmemo da slog u srpskom ne može početi grupom /nr/, dvosložnu varijanta mora biti /žan.r/.
Наслов: Одг.: Жанр
Поруку послао: Миланче у 10. 04. 2014. у 01.54
Исто тако сам размишљао. Поставио сам питање у једној групи на Фејсу и тамо сам водио разговор са једном девојком која ми рече да је то једносложна реч и позвала се на Правопис и жуту граматику, а у оба нема ништа о тој речи. И мало сам читао правила и нигде не пише да се овакво жан-р не може поделити, бар сам ја тако закључио. Још ми је рекла да исто тако ја могу р у речи трактор да ролам, мислим могу, али то није природно по мени.
Наслов: Одг.: Жанр
Поруку послао: J o e у 10. 04. 2014. у 09.29
Како би тачно могла да буде тросложна? Који сличан пример имамо?

Овде је јасно да је у питању слоготворни завршни сонант, који, слично непостојаном а, у деклинацији губи слоготворност, као у серији таквих речи: ма-са-кр̥ – ма-са-кра, мју-зи-кл̥ – мју-зи-кли, И-дн̥ (Ид-н̥)  – у Ид-ну. Спорнији су ми примери из неке одлуке Одбора за стандардизацију ер-кон-ди-шна, (фото-)се-шна.
Наслов: Одг.: Жанр
Поруку послао: Father Jape у 10. 04. 2014. у 09.57
Na strani 217. analiziraju dva snimka ove reči, i kod drugog snimka vele:

Цитат
[жанр] = [К + В + К + В + С +В]
С обзиром на то да је вокалски елеменат иза сонанта веома кратак, те да представља фазу у изговору [р], могуће је одредити двојаку слоговну структуру овако артикулисаног гласовног низа:
1) жа-нə -рə   2)жан-рə
Наслов: Одг.: Жанр
Поруку послао: J o e у 10. 04. 2014. у 12.06
Али то је на фонетском нивоу. Коме би било интуитивно да ту реч дели жа-н-р? И које сличне примере за то имамо?
Наслов: Одг.: Жанр
Поруку послао: Father Jape у 10. 04. 2014. у 18.11
Slažem se.