Српски језички атеље

Српски језички атеље => Граматика => Морфологија => Тему започео: dani у 10. 09. 2013. у 13.37

Наслов: Pasmina
Поруку послао: dani у 10. 09. 2013. у 13.37
Da li reč pasmina ima koren pas? Na hrvatskom jezičnom portalu piše v. pas, ali to znači vidi, ne piše da je od toga nastala. A i pasmina se koristi i za druge životinje ne samo za pse.
Наслов: Одг.: Pasmina
Поруку послао: dani у 10. 09. 2013. у 22.24
Je l zna neko?
Наслов: Одг.: Pasmina
Поруку послао: J o e у 11. 09. 2013. у 12.48
Цитат: Скок
pasmo n (Vuk, Lika, Boka, Srijem), baltoslav.,
sveslav. i praslav. tkalački termin, »1°
poviše čisaonica uzetih zajedno, 2° pun rašak
prede (Virovitica), 3° (kao metafora, termin
u pomorskom graditeljstvu) gornji sloj nad
kiljem ili kolumbom«. Apstraktum na -ina
(upor. tmina pored tama) pasmina (Vuk,
Slavonija, Dalmacija, također bug.) »1° soj,
rasa, 2° rasplod, 3° zemlja, vilajet (Gazarović)«.
To značenje osniva se na prastarom vjerovanju
da Parke predu niti života. Upor. fr.
lignage < lineaticum za descendenciju i sanskr.
tantuh »Faden, Faser > Geschlecht, Nachkommenschaft
«. Sa istim prijevojem e > ō > a
i sufiksom -mo u lit. posmas »dio prediva«,
lot. puõsms »Abteilung zwischen zwei Endpunkten
«. U srodstvu je sä stvnjem. Jasal »Junges,
Nachkommenshaft«, nvnjem. Faser »vlakno,
nit«. Prema Miklošiču izvedenica je sa sufiksom
-mo od ie. imeničkog i glagolskog korijena
*pes- »duvati«, koji se nalazi u pijesak (v.)
i u panati (v.).
Наслов: Одг.: Pasmina
Поруку послао: dani у 11. 09. 2013. у 14.40
Ovo malo konfuzno deluje ali koliko vidim nema veze sa psom?