Српски језички атеље

Српски језички атеље => Граматика => Морфологија => Тему започео: J o e у 6. 12. 2012. у 10.18

Наслов: -ак
Поруку послао: J o e у 6. 12. 2012. у 10.18
Цитат
Od kojih brojeva se mogu graditi brojne imenice na -ak? Znam da može petnaestak, a ne može šesnaestak, ali da li je to merilo da se grade na svakih pet? Možemo reći da je neko imao osamnaestak godina. Ima li literature  tome?
Наслов: Одг.: -ак
Поруку послао: Шоми у 6. 12. 2012. у 13.10
Говори Клајн у Творби 2 о томе, у т. 1.9.4 и 1.10.4:

Цитат: т. 1.9.4
Од бројевних основа су изведенице које значе приближну вредност: деветак, десетак, двадесетак (и остале на -десетак), једанаестак (и остале на -наестак), стотинак (претежно хрватски је стотињак). Прве две могу значити и дажбину (девети одн. десети део прихода који се плаћао феудалном господару). Од редних бројева су четвртак и петак. Бабић, 1991:100, тврди за ове две речи да се „не могу сматрати творбеним ријечима са синкронијскога гледишта“, али таква тврдња могла би важити само за уторак (< вторак, вторник), док је за четвртак и петак на први поглед јасно да значе четврти односно пети дан у недељи.

Цитат: т. 1.10.4
Од основе редног броја имамо првак, трећак и четвртак, а затим петак, шестак, седмак, осмак, деветак и десетак, којима основа може бити кардинални или редни број. Теоријски, овакве изведенице могле би постојати и од многих других двоцифрених бројева. Од свих њих, међутим, само првак има добро позната значења (то је узгред и једина од ових речи која се односи само на људска бића). Код свих осталих долази до израза већ поменута пантисемија: могу означавати много тога што је повезано с појмом броја у основи (најчешће животињу од N година, ученика N-тог разреда, војника N-те јединице, новчић од N мањих јединица, буре од N јединица мере итд.), али ниједно од тих значења није устаљено у употреби. Отуда су многа од ових значења у РМС илустрована само по једним цитатом, а понеке одреднице су потпуно без цитата.
Наслов: Одг.: -ак
Поруку послао: Vukvuk у 6. 12. 2012. у 15.07
Pa da, u principu se mogu izvoditi od svih na -deset i -naest (devetak mi zvuči jako neobično), ali, s obzirom da imaju značenje približnog broja, najčešće se koriste desetak, petnaestak, dvadesetak i druge na -desetak.

Zanimljivo je da se, iako možda istorijski imenice, ove izvedenice ponašaju kao brojevi: grupa od desetak ljudi, saobraćaj ka desetak sela, izlaganje pred desetak ljudi (a ne od desetka, ka desetku, pred desetkom).
Наслов: Одг.: -ак
Поруку послао: J o e у 6. 12. 2012. у 17.15
Па у речницима се, мислим, и третирају као бројеви. Једино знам да их је М. Николић у РСЈ прекрстио у прилоге, јер не означавају тачну бројну вредност.