Српски језички атеље

Српски језички атеље => Семантика и етимологија => Тему започео: FicaBlok38 у 27. 06. 2011. у 23.57

Наслов: Хомони и синегдохе
Поруку послао: FicaBlok38 у 27. 06. 2011. у 23.57
Да ли неко може да ми ЈАСНО објасни разлику између њих?
Наслов: Одг.: Хомони и синегдохе
Поруку послао: Шоми у 28. 06. 2011. у 01.05
Јој, ако нешто мрзим, то су стилске фигуре: ем их има мали милион[1], ем никако да попамтим оне силне грчке и латинске називе (могао је неко да те називе мало обнародује!), ем је често тешко одредити која фигура је у питању…

За хомон ће неко морати да погледа у Речник књижевних термина, то заиста немам појма шта је. Синегдоха је изражавање целине мањим делом: кров над главом уместо кућа, ударио Немац на Руса и сл.

______________________________
[1] Ево само „пар“: алегорија, антитеза, антиметабола, епанастрофа, градација, епитет, анадиплоза, амфиболија, асонанца, алитерација, метафора, епифора, анафора, персонификација, ономатопеја, хипербола, синегдоха, симплоха, синестезија, литота, алогизам, емфаза, антономазија, перифраза, асиндетон, полисиндетон, полиптотон, метонимија, елипса, еуфемизам, оксиморон, паралелизам, силепса, мејоза, симбол, парадокс, алузија, зеугма, прозеугма, мезозеугма, хипозеугма, дијазеугма, хипозеукса… [nesvest]
Наслов: Одг.: Хомони и синегдохе
Поруку послао: Соња у 28. 06. 2011. у 10.40
______________________________
[1] Ево само „пар“: алегорија, антитеза, антиметабола, епанастрофа, градација, епитет, анадиплоза, амфиболија, асонанца, алитерација, метафора, епифора, анафора, персонификација, ономатопеја, хипербола, синегдоха, симплоха, синестезија, литота, алогизам, емфаза, антономазија, перифраза, асиндетон, полисиндетон, полиптотон, метонимија, елипса, еуфемизам, оксиморон, паралелизам, силепса, мејоза, симбол, парадокс, алузија, зеугма, прозеугма, мезозеугма, хипозеугма, дијазеугма, хипозеукса… [nesvest]

Eee, а ми мислили да су латински називи организама разнијех компликовани…  [kuku]
Наслов: Одг.: Хомони и синегдохе
Поруку послао: Шоми у 28. 06. 2011. у 11.38
Ма пусти… Пола од тога је ’ладно могло бити калковано или преведено (а да не звучи вештачки), па би се могло и наслутити шта је. Овако седи па бубај шта ове речи значе.

Сигурно је хомон подврста синегдохе, па то буни Фићу, али не могу нигде пронаћи шта је ово прво.
Наслов: Одг.: Хомони и синегдохе
Поруку послао: Бруни у 28. 06. 2011. у 16.51
Fića je hteo da kaže homonimija, ali mu se ostatak reči izgubio na horizontu…  :glasses:

Pitao je mene juče, ali ja nisam znala da mu kažem pa sam mu savetovala da dođe ovde. Ajte, pomagajte i to što pre, jer je ispit sutra!
Наслов: Одг.: Хомони и синегдохе
Поруку послао: Шоми у 28. 06. 2011. у 17.27
То је већ друга прича. Хомонимија и није стилска фигура, већ појава да речи истог облика имају различита значења (коса = 1. власи, 2. алатка за кошење, 3. стрмина, падина). Хомонимија се нема шта упоређивати са синегдохом.
Наслов: Одг.: Хомони и синегдохе
Поруку послао: Vukvuk у 28. 06. 2011. у 17.31
Pa kakve veze imaju homonimija i sinegdoha?  [pardon]

Homonimija je semantička pojava da reči iste fonološke i morfološke strukture imaju potpuno nevezana značenja, i kao takva je nezavisna od konteksta, a sinegdoha je stilska pojava da se reč koja normalno ima značenje dela upotrebljava u značenje celine, i može se opaziti samo u odgovarajućem kontekstu.
Наслов: Одг.: Хомони и синегдохе
Поруку послао: Шоми у 28. 06. 2011. у 17.35
Па то и ја рекох: немају се шта упоређивати. Прво помислих да постоји некакав *хомон у овом мору фигура, али испаде да је реч о хомонимији.
Наслов: Одг.: Хомони и синегдохе
Поруку послао: FicaBlok38 у 29. 06. 2011. у 11.26
Хвала