Српски језички атеље

Српски језички атеље => Граматика => Морфологија => Тему започео: Бруни у 8. 05. 2011. у 17.14

Наслов: Radni glagloski pridev od glagola sa osnovom na -nu
Поруку послао: Бруни у 8. 05. 2011. у 17.14
S mejla:
Цитат
Možete li nešto da kažete o radnom glagolskom pridevu od glagola čija se infinitivna osnova završava na -nu. U pitanju su glagoli: trgnuti, sagnuti se, nadenuti, upregnuti i slično. Hvala
Наслов: Одг.: Radni glagloski pridev od glagola sa osnovom na -nu
Поруку послао: Duja у 9. 05. 2011. у 08.36
Ne mogu se svi glagoli ovog tipa svrstati u jednu grupu. Sa jedne strane, imamo one koji imaju dvojni oblik infinitiva -knuti:-ći, a time i glagolskog prideva radnog -knuo:-kao (tako i sa -g-):

niknuti, nići > niknuo, nikao
taknuti, taći > taknuo, takao
dignuti, dići > dignuo, digao
polegnuti, poleći > polegnuo, polegao
(HJP beleži čak i legnuti>legnuo)

Međutim, oni kod kojih nije došlo do redukcije u infinitivu, nemaju ni kreći oblik u glagolskom pridevu. Tako je kod:

trgnuti > trgnuo (a ne *trgao, koji je doduše oblik nesvršenog glagola trgati)
sagnuti > sagnuo (a ne *sagao ili *sageo, što smo spominjali kao lokalizam na ODF)
nadenuti > nadenuo

Međutim, upregnuti (tako i spregnuti) ima dubletnu formu upreći, pa tako i prideve upregnuo i upregao.