Аутор тема: Taman pomislimo da ne može gore…  (Прочитано 22486 пута)

0 корисника и 1 гост прегледају ову тему.

Ван мреже Rancher

  • Велики модератор
  • Староседелац
  • *****
  • Поруке: 1.273
  • Говорим: енглески
  • Родно место: Златиборски округ
    • Српски ми је матерњи језик
Одг.: Taman pomislimo da ne može gore…
« Одговор #15 : 10. 05. 2020. у 19.19 »
Незванична информација је да су усвојили ове предлоге, уз списак укорењених облика (прилог испод).

Па онда нека мењају и јапанску транскрипцију! И Јапанци имају Ћ и Ђ, а не Ч и Џ као што је по нашој транскрипцији. И далеко логичнији избор би био да су ставили ћ,ђ и ш него ово ч,џ и ш. Боље 2 иста гласа него ниједан.
И о томе има речи у раду:
Цитат
Пре­ма Пра­во­пи­су (2010), ја­пан­ске афри­ка­те ch и j пре­но­се се као ч и џ: Ко­чи (Coc­hi), Чо­кај (Cho­kai); Фу­џи­ја­ма (Fu­jiyam­a), Хи­ме­џи (Hi­me­ji), са чи­ме се срп­ски јапа­но­ло­зи не сла­жу. Мар­ко­вић (2009, 2018) ту­ма­чи ову по­ја­ву тра­ди­ци­јом пре­но­ше­ња ја­пан­ских име­на пре­ко је­зи­ка по­сред­ни­ка (ен­гле­ског, фран­цу­ског, ру­ског). Ау­тор­ка пред­ла­же дру­га­чи­ји тран­скрип­циј­ски обра­зац: тран­спо­но­ва­ње дру­гим па­ром српских афри­ка­та ћ/ђ, то јест, тран­скрип­ци­ју кон­со­на­на­та „ис­кљу­чи­во у скла­ду са њихо­вом из­вор­ном фо­но­ло­шком вред­но­шћу” (Мар­ко­вић 2009: 208). Сма­тра­ју­ћи да се у на­шем је­зич­ком под­руч­ју ч и ћ ве­о­ма ја­сно раз­ли­ку­ју, ова гре­шка се не­по­треб­но пре­не­ла у срп­ски услед ути­ца­ја ен­гле­ског је­зи­ка (Мар­ко­вић 2018: 196).

Тагови: