Српски језички атеље > Језик је огледало душе

Izvorno pisanje i prisvojni pridevi

(1/2) > >>

Orlin:
Zdravo svima! Kako se tvore prisvojni pridevi od izvorno napisanih stranih imena ako im je oblik nekaraktererističan za srpski: npr. ako se završavaju neobičnim vokalima ili muklim suglasnicima? Važe li normalna pravila? Recimo, kako bismo stvorili pridev od Alberta Camusa: Camusova filozofija ili nešto drugo?
Hvala unapred!

Vukvuk:
Baš tako. Završni konsonanti ostaju, bez obzira da li se izgovaraju ili ne, a završni vokali ostaju ako su mukli (Shakespeare -> Shakespeareov) ili ako se doživljavaju kao deo osnove (Dali -> Dalijev), a ne ostaju ako se doživljavaju kao nastavak (Derrida -> Derridin).

Orlin:
Ako pišemo izvorno, Dalí mora biti s akcentom, zar ne? A da li se mukli suglasnici u imenu izgovaraju u prisvojnom pridevu - kako bismo pročitali Camusov?

Vukvuk:
Treba sa akcentom, ali nije retko da se strane dijakritike izostavljaju.

Camusev — [ka’mîjev] (ali sa e, ne sa o).

alcesta:
Mene su uvek bunila ženska imena kad se ne izgovara završni konsonant. Kako deklinirati imena kao Sarah ili Dagobah?
U hrvatskim izdanjima sam videla nekoliko primera gde i nema deklinacije po padežima, stave se samo predlozi, recimo za Sarah, od Sarah, razumjeti Sarah…
Šta bismo mi tu uradili, dodavali nastavke? I kako bismo to izveli a da nam zvuči normalno kad se pročita?
Razume se, ovo važi i za prisvojne prideve, da ne odlutam baš skroz od teme.

Zato gledam da transkribujem kad god mogu da ne lupam glavu ovakvim stvarima. :(

Навигација

[0] Списак порука

[#] Следећа страница

Пређи на пуно издање