Најновије поруке

Странице: 1 ... 9 [10]
91
Могао си пре везе ка тексту да наведеш да се ради о политичком памфлету о томе како је писмо у Србаља неодвојиви део језика (што је био и остао апсурд), и да се о стању језика у тексту практично и не говори.

Шта теби заправо смета у том тексту?
92
Морфологија / Одг.: Petrov
« Последња порука Duja 20. 09. 2017. у 15.56 »
Klajn u RJN kaže:
Цитат
-ov i -in. Prezimena s ovim završecima, mada ro poreklu prisvojni pridevi, danas su imenice i stoga u instrumentalu jednine imaju imenički zavrsetak -om: Čehovom, Vasiljevom, Dimitrovom, Lenjinom, Subotinom itd. Dopušta se ipak i pridevski nastavak -im, prvenstveno kod sh. prezimena: Vasiljevim, Miljanovim, Tokinim itd. Vokativ se moze završavati na -e (Hruščove, Staljine) ili biti jednak nominativu, naročito ako prethodi titula (druže Brežnjev, profesore Spalatin).
93
Морфологија / Petrov
« Последња порука Duja 20. 09. 2017. у 15.19 »
S mejla:
Цитат
Možete li mi reći kako se u srpskom jeziku sklanjaju prezimena poput prezimena Petrov, koja, dakle, imaju oblik, odnosno koja su potekla od prisvojnoga prideva? Je li stanje kao u hrvatskom, u kojem prisvojni pridev postaje imenica, pa je Petrov : Petrova : Petrovom, ili je standard drugačiji?
94
Прозодија / Одг.: Bar
« Последња порука Duja 20. 09. 2017. у 15.15 »
Za početak, ovaj akcenat je, koliko znam, dug, (Bȃr), što potvrđuje i HJP.

Prilično sam siguran i da pripada akcenatskom tipu sȃt, dakle u genitivu je Bȃra, dok postoji kolebanje kod dativa i lokativa: neki novoštokavski govornici razlikuju dativ Bȃru i lokativ Báru, dok su kod drugih dugouzlazni i dugosilazni u slobodnoj varijaciji.
95
Прозодија / Bar
« Последња порука Duja 20. 09. 2017. у 15.10 »
S mejla:
Цитат
Poštovani, možete li mi reći kojem modelu akcenatske promene pripada toponim Bȁr? Je li Bȁr : Bȁra : Bȁru ili Bȁr : Bàra : Bàru?
96
Прозодија / Одг.: Палачинка, поморанџа
« Последња порука Duja 19. 09. 2017. у 13.59 »
evo i mali prilog raspravi s mejla:
Цитат
Što se tiče reči »palačínka«, zar ona ne potpada pod model reči »apotéka : apotékā« (dakle, »palačínkī«, zar ne?), a taj je model naveden na 13. stranici Daničićeve knjige Srpski akcenti? U tom smislu, stoga bi i reč »stotínka« trebalo staviti u pravilne, zar ne?
97
Прозодија / Одг.: Тестамент
« Последња порука Зоран Ђорђевић 18. 09. 2017. у 23.30 »
Својевремено, има томе тридесетак година, водила се полемика око акцента на телевизија, Југославија. Једни су инсистирали на телЕвизија,  ЈугОславија, а други на телевИзија, ЈугослАвија.  Ја сам и онда , као и данас, сматрао да је други облик природнији, логичнији, некако јаснији. Као што сам у прошлом коментару навео то су речи сложене од две и акцентом може ближе да им се одреди значење: теле-визија. Није то реч докУмент па да је свеједно.
98
Цитат
Али, да лингвисти по оваквом редоследу поређају кривце за прогон ћирилице из српског језика, да оптуже за то као примарне кривце народ, а као секундарне кривце научнике па тек, као трећеразредне кривце, политичаре, на то ми обични и просечни стручњаци за језик, али и сваки човек који логички размишља, може само да се зачуди и прексрсти.
И ја кривим народ. Зато што народ ћирилично писмо доживљава као писмо полуписмених, основношколско писмених. И да је фенси, нобл, напредно, модерно, писати латиницом. Зашто су натписи на радњама, они који не носе неко страно име, латиницом — Vulkanizer, Pekara…  да не ређам.
Лингвисти ту не могу ништа. Држава такође. Ако неки издавач израчуна да ће књига на латиници имати бољу прођу он ће је штампати на латиници.
А ако држава реши да уведе већи порез на латиницу (било је таквих предлога) дићи ће се џева до Стразбура. Кршење овога и онога… Све док народ не почне да пише ћирилицим за инат. Без принуде.
99
Могао си пре везе ка тексту да наведеш да се ради о политичком памфлету о томе како је писмо у Србаља неодвојиви део језика (што је био и остао апсурд), и да се о стању језика у тексту практично и не говори.
100
Мало је опширан, али мислим да овај текст о актуелном тренутку и проблемима српског језика неће бити ннезанимљив.

http://srbin.info/2017/09/18/dragoljub-zbiljic-lingvisti-zakljucili-narod-je-glavni-krivac-za-pomor-cirilice/

Странице: 1 ... 9 [10]