Српски језички атеље

Српски језички атеље => Правопис => Спојено и одвојено писање => Тему започео: Бруни у 18. 03. 2012. у 00.25

Наслов: Врлодобар
Поруку послао: Бруни у 18. 03. 2012. у 00.25
С мејла:
Цитат
Поштовани,
 У правописном речнику најновијег издања Правописа под одредницом "оцене" пише Врлодобар, код Клајна је то одвојено. Постоји ли објашњење због чега треба писати састављено?
Наслов: Одг: Врлодобар
Поруку послао: Vukvuk у 18. 03. 2012. у 00.54
Zato što je to posebna reč i sa fonološke i sa morfosintaksičke i sa semantičke tačke gledišta: ima jedinstven akcenat (vȑlodobar prema vȑlo dòbar), nedeljiva je (On je vrlodobar > Vrlodobar je prema On je vrlo dobar > Vrlo je dobar) i ima posebno značenje (vrlodobar je neko ko ima školski uspeh između 3,51 i 4,50).
Наслов: Одг: Врлодобар
Поруку послао: Belopoljanski у 18. 03. 2012. у 00.58
Није тема, али зар не беше између 3,50 и 4,49?
Наслов: Одг: Врлодобар
Поруку послао: Vukvuk у 18. 03. 2012. у 01.07
Moguće. [pardon]

(I izgleda da pridev dobar ima silazni akcenat.)
Наслов: Одг: Врлодобар
Поруку послао: J o e у 18. 03. 2012. у 08.16
Јесте: 3,5–4,49. И силазни је акцент: до̏бар (али до̀бра-до̀бро).

Међутим, акценат те изворне синтагме није увек један: у западнијим крајевима сам чуо и вр̏ло до̏бар (тамо имају и /до̏бар да̑н/, према уобичајеном /добарда̑н/), а вероватно би између тога могли да уметну и енклитику (не знам засигурно). Правописци су се вероватно водили већинским изговором.

Семантички, врлодобар / врло добар није само онај с датим просеком оцена (то је најсведенији формални критеријум). Та оцена подразумева у ствари следеће компоненте:

Цитат: Правилник о оцењивању у средњој школи
Оцену врло добар (4)  добија ученик:
   1) који је у целини усвојио основна знања, умења и вештине и усвојио више од половине проширених, односно продубљених знања, умења и вештина, а према  програму предмета;
   2) чија су знања, умења и вештине на нивоу самосталне репродукције,  разумевања и примене, односно који:
       - уочава битно,
       - лако разуме, закључује  и репродукује чињенице, дате дефиниције и законитости,
       - критички анализује постојеће чињенице и формулише правила,
       - лако се усмено и писмено изражава,
            - испољава активност на већини часова  у идејама, решењима на нов начин,
       - самостално и уз помоћ наставника практично примењује знања, умења и вештине у истим и сличним ситуацијама,
     - испољава интересовања и упорност у савлађивању предвићених садржаја програма;

   3) који је овладао предвиђеним психомоторним умењима и вештинама у руковању средствима и техникама рада на нивоу самосталне примене.

Дакле, то је само терминолошка употреба једне синтагме, која не мора ићи у прилог спојеном писању. Друга је ствар губљење семантичке везе између изворне синтагме и ове (против регуларног прихватања тог губљења говорио сам на В., треба да нађем).
Наслов: Одг: Врлодобар
Поруку послао: Vukvuk у 18. 03. 2012. у 16.24
Међутим, акценат те изворне синтагме није увек један: у западнијим крајевима сам чуо и вр̏ло до̏бар (тамо имају и /до̏бар да̑н/, према уобичајеном /добарда̑н/),

Ali tu nije uvek jedinstven akcenat (oklevajući, na primer, kazaćeš dòbar dân) i moguće je umetanje enklitika (dobar vam dan).

(против регуларног прихватања тог губљења говорио сам на В., треба да нађем).

Ti, dakle, misliš da bi trebalo pisati odvojeno?
Наслов: Одг: Врлодобар
Поруку послао: J o e у 18. 03. 2012. у 18.29
Не дајем до̏бар да̑н као контрааргумент, већ као поређење. Не знам, кажем, да ли они имају врло је добар у школи.

Познајући данашње стање у школи, а ваљда га сви толико познају, примећујем да је за огромну већину врлодобар успех прихватљиво лош, а не оно што заиста јесте: врло добар. То схватање имена успеха и значења као просте етикете без значења сигурно је у вези с општом инфлацијом високих оцена по школама, нарочито у основним. Ја просто нисам за десемантизацију термина врло добар, јер значење треба да подсети на скоро па одличан квалитет те оцене, слично као што они феминативни суфикси требају да подсете на видљивост жене.
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: J o e у 13. 06. 2012. у 10.56
Пошто сам у последње време чуо да повећи број људи спонтатно каже вр̏ло до̏бар за школску оцену и стога им је неприродно спојено писање, поставио сам гласање да проверимо колики је у ствари однос између ова два типа акцентовања.
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: J o e у 13. 06. 2012. у 11.04
Сад приметих (мада се не тиче правописа): добар, врлодобар, одличан може се метонимијски односити на човека са одговарајућим успехом (Она је врлодобар ђак), док то доста теже иде са Она је (не)довољан ђак.
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: Шоми у 13. 06. 2012. у 11.11
А како ти звучи Он је (не)довољан у школи? И то се често чује. Мени не смета.
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: J o e у 13. 06. 2012. у 11.19
Да, контекст одређује како ће се реализовати значење. Али добар, врло( )добар и одличан природно се могу односити на човека, са значењем не много различитим од примарног, и без контекста, а довољан, недовољан не.
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: Бруни у 16. 06. 2013. у 12.54
Može li se napisatii neka nedoumica o ovome? Imamo opet isto pitanje: piše li se odvojeno ili spojeno…
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: Бруни у 16. 06. 2013. у 13.36
Evo i nedoumice:

http://www.srpskijezickiatelje.com/nedoumice:vrlodobar
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: Jelen@ у 16. 06. 2013. у 23.08
Pretpostavljam da bi i ocena iz vladanja bila vrlodobro (primerno, dobro…)

Mislim, držati se uvek pravopisa bez obzira kako većina govorila. :)
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: Jelen@ у 21. 12. 2013. у 13.15
U vezi s upisisvanjem gorenavedenih ocena u dnevnik, matične knjige ili knjižice. Treba li veliko slovo (Vrlodobar (4)), ili samo vrlodobar (4) u rubriku? Kod opisnih ocena (Ističe se, uspešan…) da li pisati velikim ili malim slovom? Da li da se stavi tačka na kraj (npr., Ističe se.)?
Nisam našla u P, a ne znam da li da mi sopstveni jezički osećaj ili neki tamo pravilnici o ocenjivanju učenika budu dovoljno merilo.
Na ovu temu sam pričala s puno merodavnih kolega, svi su prilično čvrstih uverenja, ali nažalist i različitih, tako da bih rado vas poslušala.
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: Duja у 21. 12. 2013. у 13.34
Ja ne vidim razlog ni za tačku ni za veliko slovo.
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: sanjchy905 у 24. 08. 2014. у 19.41
Ja sam sigurna da se pise odvojeno. Ovo je velika greska.
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: J o e у 24. 08. 2014. у 21.08
Упркос томе, Правопис прописује спојено писање, што је у овом случају једино мерило.
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: delboj у 1. 06. 2017. у 19.24
Ja sam sigurna da se pise odvojeno. Ovo je velika greska.
Ja mislim da ovo postaje smiješno. Evo i sad je na sjednici nastavničkog vijeća postavljeno to pitanje - u dnevniku stoji da se piše spojeno, a kad je jedna škola slala dopis u vezi s tim, poslali su odgovor da je to štamparska greška. U nekim školama pišu spojeno, u drugim opet odvojeno, po tradiciji.

Ja uvijek to pišem odvojeno. Pravopis svakako propisuje mnogo nelogičnih stvari. A u našim dokumentima ima mnogo grešaka, npr. pečat na kome stoji "uspijehom"…
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: J o e у 2. 06. 2017. у 12.18
Шта знам, ова није толико нелогична.
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: Зоран Ђорђевић у 2. 06. 2017. у 14.24
Врло добар би морао да има третман као и све остало на врло - врло леп, врло храбар, врло укусан…
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: Father Jape у 2. 06. 2017. у 19.34
Ne postoji /вр̏ло храбар/, s jednim akcentom.

EDIT: Vidim da je sve to već rečeno i prežvakano na prvoj strani.
Наслов: Одг.: Врлодобар
Поруку послао: delboj у 4. 06. 2017. у 21.12
Шта знам, ова није толико нелогична.
Слажем се да није толико, али опет мислим да јесте довољно, што каже и Зоран:

Врло добар би морао да има третман као и све остало на врло - врло леп, врло храбар, врло укусан…
То је потпуно логично.